Gastenboek

Disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. MKGidee webdesign kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. MKGidee webdesign kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze site hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van MKGidee webdesign.

Deel deze pagina:

home - disclaimer - contact